Δράσεις Κοινότητας

Μεγάλο κομμάτι των δράσεων της Νέας Κίνησης Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου αφορούν κυρίως τη διεκδίκηση και υποστήριξη συνθηκών εργασίας και δημιουργίας στη Κύπρο, τη διεκδίκηση για δημιουργία Καθεστώτος του Καλλιτέχνη και την άσκηση κριτικής και ανατροφοδότησης σε σχέση με τα προγράμματα επιχορηγήσεων και πολιτιστικής ανάπτυξης με επίκεντρο τον κλάδο του χορού. Για τους σκοπούς αυτούς διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου, τις Στέγες Χορού Λεμεσού και Λευκωσίας και τη κοινότητα του χορού.

Συνδεθείτε με τη σκηνή χορού και επιδόσεων της Κύπρου