Ακολουθήστε

Σουζάνα Φιαλά

Χορογράφος - Performance Artist

Η Σούζανα Φιαλά (χορογράφος/performer/εικαστικός) σπούδασε και εργάστηκε στη Νέα Υόρκη από το 1991-2004. Ως interdisciplinary artist τα έργα της αποτελούν σύγχρονες καλλιτεχνικές προτάσεις, μέσα απο υβριδικές ερευνητικές μεθόδους και τεχνοτροπίες και ο πειραματίσμός της την ωθεί να διερευνά την κίνηση χρησιμοποιώντας διάφορες προσεγγίσεις και κλάδους της σύγχρονης τέχνης.

Διαπραγματεύεται συνεχώς την έννοια της χορογραφίας, των παραστατικών και εικαστικών τεχνών.

“In any of my works I want to say something. The work is not finished until a viewer connects with it. That’s the sort of magic of art in general, to communicate something to someone else. Like many people I’m thinking a lot about what goes on globally in terms of environment, technology and mostly about our century’s fundamental aspects of contemporary digital culture -the way people “should” act and interact within this contemporary network society.”

Gallery